Sıkça Sorulan Sorular

ETİM Tasarım Yarışması Türkiye’de yerleşik kişilerin başvurusuna açıktır. Başvuru kategorileri ve başvuru koşulları aşağıda verilmektedir.

Üniversite Kategorisi

Üniversite kategorisine başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıda verilen koşullar çerçevesinde oluşturacakları takımlar* ile başvuru yapabilirler. Her bir başvuru sahibi, öğrenci veya akademisyen olduğunu gösteren belge (öğrenci belgesi, çalışma belgesi, vb.) ve Yarışma Taahhütnamesi sunmakla yükümlüdür.

 • Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler (Takımın tüm üyeleri ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden oluşuyor ise takıma 1 danışman** eklenmesi zorunludur).
 • Doktora programına kayıtlı öğrenciler
 • Akademisyenler

* Takımlar en az 1, en fazla 3 kişiden oluşabilir (danışman bu sayıya dahil değildir).

** Danışman, üniversitelerin doktora programına kayıtlı öğrenciler veya akademisyen olarak görev alanlar olabilirler.

Sanayi Kategorisi

Sanayi kategorisine başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıda verilen koşullar çerçevesinde kuracakları takımlar* ile başvuru yapabilirler. Her bir başvuru sahibi kişi, uzmanlığını gösteren belge (çalıştığı iş yeri ve sürelerini gösteren özgeçmiş, mezuniyet belgesi (2 yıldan az iş tecrübesi olan kişiler için yüksek lisans veya doktora mezuniyet belgesi) vb.) ve Yarışma Taahhütnamesi sunmakla yükümlüdür. Sanayi kategorisinde başvuru sahipleri sadece gerçek kişilerden oluşacak olup tüzel kişiler olamayacaktır. Başvuru yapacak her bir takımın üyesinin aktif olarak takımda yer alması gerekmektedir.

 • Sektörde en az 2 yıl süre ile çalışmış olmak,
 • 2 yıldan az iş tecrübesine sahip olan kişilerden yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış olanlar

* Takımlar en az 1, en fazla 3 kişiden oluşabilir.

Ayrıca her iki kategoride de başvurusu yapılan çözüm önerisinin ETİM’in ilgili olduğu sektörlerden (Makine-İmalat, Beyaz Eşya, Otomotiv, Havacılık, Raylı Sistemler) birisine hizmet ediyor olması ve ETİM alt yapısı ile prototiplenebilir nitelikle olması beklenmektedir. (Mevcut alt yapı ve imkanlar ile ilgili bilgiler ETİM internet sayfası (www.etim.org.tr) başvuru sayfasında bulunmaktadır.)

Hayır, yarışmaya katılımlar bireysel olarak yapılmaktadır.

Her iki kategoride de başvurusu yapılan çözüm önerisinin ETİM’in ilgili olduğu sektörlerden (Makine-İmalat, Beyaz Eşya, Otomotiv, Havacılık, Raylı Sistemler) birisine hizmet ediyor olması ve ETİM alt yapısı ile prototiplenebilir nitelikle olması beklenmektedir. (Mevcut alt yapı ve imkanlar ile ilgili bilgiler ETİM internet sayfası (www.etim.org.tr) başvuru sayfasında bulunmaktadır.)

Evet, başvuru şartlarını karşılamak kaydıyla farklı çözüm önerileri ile başvuru yapılabilir.

Evet, başvuru şartlarını karşılamak kaydıyla Türkiye’nin herhangi bir yerinde yaşayan kişiler başvuru yapabilir.

Evet, tek başınıza veya bir takım oluşturarak başvuru yapabilirsiniz.

Takımlar en az 1, en fazla 3 kişiden oluşabilir. Takımlarına danışman dahil etmek durumunda olan takımlarda danışman bu sayıya dahil değildir (ör: 3 takım üyesi + 1 danışman olabilir).

Evet. Kurulacak takımın tüm üyeleri ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden oluşuyor ise takıma 1 danışman eklenmesi zorunludur. Takımınıza bir danışman dahil etmek koşulu ile yarışmaya başvuru yapabilirsiniz.

Ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler kuracakları takıma doktora öğrencisi veya akademisyen eklemeleri durumunda takımlarına ayrıca danışman eklemek zorunda değildir.

Evet, doktora programına devam eden öğrenciler başvuru yapabilirler. Doktora öğrencilerinin takımlarına danışman ekleme zorunluğu yoktur.

Üniversitelerin doktora programına kayıtlı öğrenciler veya akademisyen olarak görev alanlar danışman olarak kabul edilmektedir.

Evet, akademisyenler tek başlarına veya kuracakları takımları ile başvuru yapabilirler.

Evet, toplam iş deneyiminizin 2 yıldan fazla olması Sanayi kategorisinde başvuru yapmanız için yeterlidir.

Toplam iş deneyimi 2 yıldan az olan kişiler, yüksek lisans veya doktora programından mezun ise yarışmaya başvuru yapabilirler.

Yüksek lisans veya doktora mezunu olmayıp, 2 yıldan az iş tecrübesine sahip olan kişiler, bu şartları sağlayan birini takımlarına eklemek koşuluyla başvuru yapabilirler.

Evet, toplam iş deneyimi 2 yıldan fazla olanlar ve aynı zamanda öğrenci olanlar diledikleri kategoriden (başvuru yapacakları kategorinin tüm şartlarını karşılamak koşulu ile) başvuru yapabilirler.

Destek programı başvuru tarihleri yayımlanacak çağrı metninde belirtilmiştir. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2022’dir.

Proje internet sayfası www.etim.org.tr adresinde yer alan EDICtive Design Call menüsü altından başvurularınızı çevrimiçi ortamda yapabilirsiniz.

Yarışma hakkında katılımcıların aklına takılan konulara ilişkin sorular çağrının açık kaldığı süre boyunca sorulabilecektir. Soruların sorulmadan önce www.etim.org.tr adresinde yer alan “Sorular ve Cevaplar” kısmının dikkatle incelenmesi ve sorulacak sorunun cevabının daha önce verilmiş olma durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Sorulmak istenen soru bu kısımda yer almıyor ise sorunun, katılımcının adı ve soyadı ile birlikte info@etim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Sorulan sorular, çağrı boyunca iki haftada bir toplu olarak www.etim.org.tr adresinde yer alan “Sorular ve Cevaplar” kısmına eklenerek yanıtlanacaktır.

Başvuru şartları, ETİM makine/ekipman altyapısı, özellikleri ve genel teknik sorular haricindeki çözüm önerisi fikirlerine yönelik soruların yanıtlanmayacağını hatırlatırız. Yarışma hakkında sadece yukarıda belirtilen e-posta adresi üzerinden iletilen sorular değerlendirmeye alınacak, farklı kanallardan (telefon, sosyal medya, sözlü, vb.) gelen sorular ise yanıtlanmayacaktır.

Tasarım yarışması başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir. İlk olarak yarışmanın başvuruya açılmasının ardından her ayın sonunda o ana kadar yapılan başvurular ön değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmede başvurular uygunluk kriterlerine ve başvuru formu alanlarına girilen bilgilerin içeriğinin yeterli olup olmamasına göre değerlendirilecek ve uygunluk şartlarını taşımayan ve eksik/yetersiz bilgi içeren başvurular başvuru sahiplerine düzenleme yapabilmeleri için bir defaya mahsus geri gönderilecektir. Katılımcının revize ederek tekrar gönderdiği başvuru formu içeriği revizeye rağmen eksik ve/veya anlaşılır hale getirilmemesi durumunda ikinci bir ön değerlendirme yapılmayacak ve başvuru reddedilerek nihai değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasında kullanılacak ön değerlendirme başlıkları aşağıda Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1: Ön Değerlendirme Başlıkları

Ön Değerlendirme Başlığı Evet  

Hayır

Başvuru sahibi gerçek kişi mi?
Başvuru sahibi takım en çok 3 kişiden mi oluşuyor (danışman hariç)?
Üniversite kategorisinde başvuru yapan takımların her bir üyesi kanıtlayıcı belgelerini sunmuş ve sunulan belgeler geçerli mi?
Üniversite kategorisinde başvuru yapan takımın tüm üyeleri ön lisans, lisans ve/veya yüksek lisans öğrencilerinden oluşuyor ise takıma 1 danışman dahil edilmiş mi?
Danışman doktora programına kayıtlı bir öğrenci mi veya akademisyen mi?
Sanayi kategorisinde başvuru yapan takımların her bir üyesi kanıtlayıcı belgelerini sunmuş ve sunulan belgeler geçerli mi?
Her iki kategoride başvuru yapan takımlar “Yarışma Taahhütnamesini” imzalı bir şekilde sunmuş mu?
Sunulan problem yarışma kapsamında verilen konu ile ilgili mi?

İkinci aşamada ise yarışma başvuru döneminin kapanmasının ardından ön değerlendirme sürecinden başarıyla geçen başvurular nihai değerlendirmeye alınacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek puanlandırılacaktır. Nihai değerlendirme; tespit edilen sorunun içeriği ve yarışma konusu ile ilgisi, sunulan çözüm önerisinin tespit edilen problemi çözebilme yeteneği, çözüm önerisinin özgünlüğü ve çözüm önerisinin ETİM’in altyapısı ile prototiplenebilme durumu gibi başlıklara göre kategori bazında yapılacaktır. Nihai değerlendirmenin hangi başlıklara göre yapılacağı ve her bir başlıktan alınabilecek puana ilişkin bilgiler aşağıda verilen Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2: Değerlendirme Başlıkları ve Puan Dağılımı

Değerlendirme Başlığı Puan
Üniversite Sanayi
Başvuru yapan takım üyeleri gerekli yetkinliğe sahiptir.

(Takım üyeleri ve danışmanın eğitimi ve geçmiş tecrübesi)

6 6
Sunulan çözüm önerisi, takımın tespit ettiği problemi çözebilecek niteliktedir. 10 10
Sunulan çözüm önerisi çıktısı ETİM altyapısı ile üretilebilir/prototipi yapılabilir niteliktedir. 15 15
Proje amacı net ve açıklayıcı bir şekilde tanımlanmıştır.

(Sunulan çözüm önerisinin ne olduğu, elde edilecek çıktı, sağlanacak fayda gibi unsurlar dikkate alınmalıdır)

10 7
Sunulan çözüm önerisi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, kullanılacak teknikler/teknolojiler detaylı bir şekilde açıklanmış olup ETİM’in faaliyet amacı ve altyapısı ile uyumludur. 10 10
Sunulan çözüm önerisi çıktısının avantajları, maliyeti ve sağlayacağı katkı gibi unsurlar değerlendirildiğinde fayda-maliyet avantajı sunmaktadır. 10 10
Sunulan çözüm önerisinin özellikleri ve avantajları değerlendirildiğinde sektör için özgün olduğu ve yaratıcı niteliği bulunduğu anlaşılmaktadır.

(Dünyada veya Türkiye’de yeni ürün olması, beklenmedik yöntemlerle geliştirilmesi, beklenmedik özelliklere sahip olması gibi)

14 7
Sunulan çözüm önerisinin tahmini bütçesi, ETİM kaynakları ve altyapısı değerlendirildiğinde gerçekleştirilebilecek büyüklüktedir. 10 10
Sunulan çözüm önerisinin uygulama alanları net bir şekilde belirtilmiş ve hitap ettiği pazarda yer edinme potansiyeli yüksektir. 5 10
Sunulan çözüm önerisinin sektöre ve farklı sektörlere yapabileceği katkı ve yaratacağı çarpan etkisi yüksektir. 5 10
Sunulan çözüm önerisinin topluma yapacağı katkının, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yapacağı sürdürülebilirlik etkisi yüksektir. 5 5
TOPLAM PUANI 100 100

Alınan tüm başvurular yukarıda Tablo 2’de verilen değerlendirme başlıkları doğrultusunda kendi kategorisi altında değerlendirilecektir. Her bir kategori altında yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kategori bazında başvurular en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanacaktır. Her kategoride en yüksek puanı alan ilk üç başvuru birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilecektir. Puanların eşit olması halinde kimin daha üstte yer alacağı değerlendirme komitesi tarafından belirlenecektir. Her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlendikten sonra kazananlar ETİM internet sayfasında (www.etim.org.tr) açıklanacak ve kazanan takımlara ayrıca e-posta gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

Yarışma sonucunda kazananlara aşağıda belirtilen tutarlarda hediye çeki ödül verilecektir. Ayrıca her kategorinin birincisinin çözüm önerisi fikirlerinin prototipi ETİM tarafından ücretsiz olarak üretilecektir.

Üniversite

 1. 25.000 TL
 2. 20.000 TL
 3. 15.000 TL

Sanayi

 1. 25.000 TL
 2. 20.000 TL
 3. 15.000 TL

İletişim bilgileri alanına takımınızda yer alan üyelerden birinin bilgilerini girmeniz beklenmektedir. Yarışmayla ilgili her türlü iletişim bu kişi üzerinden yürütülecektir.

Sunulacak çözüm önerisine ilişkin çalışmanın ne olduğunu ifade eden açıklayıcı bir “ad” bu bölümde verilmelidir. Ayrıca çözüm önerisine ilişkin tek kelimeden oluşan kısaltma bir adın (akronim) yine bu bölümde verilmesi beklenmektedir.

Yarışma kapsamında verilen probleme yönelik tespit edilen ve çözümü sunulacak soruna ilişkin detaylı bilgi bu kısımda verilmelidir. Sorunun kaynağı, sorunun nasıl bulunduğu, sorunun ne gibi olumsuzluklara neden olduğu, yaşanan kayıplar, sorunun verilen yarışma problemi ile olan ilgisi gibi detaylı bilgilerin bu bölümde verilmesi beklenmektedir.

Tespit edilen sorunun çözülebilmesi için geliştirilen öneri ile ulaşmak istenen amaç, sorunun çözümü ile sağlanacak katkı ve çözüm önerisi ile ulaşılacak olumlu sonuçlar hakkında detaylı bilgi bu bölümde verilmelidir. Ayrıca sunulacak çözüm önerisi sonucunda ortaya çıkacak ürünün(lerin) ne olacağı ve bu ürüne(lere) ilişkin bilgilerin yine bu bölümde detaylı olarak verilmesi beklenmektedir.

Tespit edilen soruna yönelik geliştirilecek çözüm önerisi kapsamında yapılacak faaliyetler detaylı bir şekilde bu bölümde verilmelidir. İzlenecek yol/yöntem, kullanılması planlanan malzemeler, kullanılacak teknikler, kullanılacak ekipmanlar, çözüm önerisinin sonucunda ortaya çıkacak ürünün(lerin) sahip olması beklenilen teknik özellikler gibi bilgilerin bu kısımda verilmesi beklenmektedir. Sunulacak çözüm önerisinin teknik boyutuna ilişkin detaylı bilgiler bu bölümde yer alacağından, bu kısmın teknik olarak yeterli miktarda bilgi içerdiğinden emin olunmalıdır. Teknik özelliklere ilişkin detay bilgi, çizimler, render’lar gibi bilgiler/belgeler ekler kısmında ayrıca sisteme yüklenebilir.

Sunulacak çözüm önerisinin özgünlüğü, yenilikçi yönleri ve alternatif ürünlere göre sunduğu avantajlar gibi bilgiler bu bölümde verilmelidir. ETİM Tasarım Yarışması kapsamında yaratıcı çözümler arandığı için sunulacak çözüm önerisinin özgünlüğü ve yenilikçi yönünün büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır.

Sunulacak çözüm önerisinde ortaya çıkacak ürünün(lerin) prototipinin üretilebilmesi için ETİM’in sahip olduğu altyapıdan/ekipmanlardan hangilerine ihtiyaç olacağı bu bölümde işaretlenecektir. Bu bölümde birden fazla seçenek işaretlenebilir.

Sunulacak çözüm önerisinde ortaya çıkacak ürünün(lerin) prototipinin üretilebilmesi için ihtiyaç duyulacak tahmini bütçe bu bölümde verilmelidir. Tahmini bütçeyi hesaplarken ihtiyaç duyulacak hammadde, hammadde temini için gerekli olabilecek diğer giderler, ekipman kullanım bedelleri gibi ürünün üretilebilmesi için gerekli olacak insan kaynağı hariç tüm giderlerin dikkate alınması ve toplam bütçenin Türk Lirası olarak verilmesi gerekmektedir.

Sunulacak çözüm önerisinin listede verilen sektörlerden hangisi veya hangileri ile ilişkili olduğu işaretlenmelidir. Bu bölümde birden fazla seçenek işaretlenebilir.

Sunulacak çözüm önerisinin hangi alanlarda kullanılabileceği hakkında detaylı bilgi bu bölümde verilmelidir. Aynı zamanda çözüm önerisi sonucunda ortaya çıkabilecek ürünün/ürünlerin hitap ettiği pazarların nereler olabileceği, bu pazarların büyüklüğü gibi özellikler de yine bu bölümde verilebilir.

Sunulacak çözüm önerisinin kendi sektörüne ve ilgili olabilecek diğer sektörlere yapabileceği etki detaylı bir şekilde bu bölümde verilmelidir. Sunulacak çözüm önerisinin geniş kitleleri etkileyebilecek olmasının değerlendirmede olumlu etkisi olacağı unutulmamalıdır.

Sunulacak çözüm önerisinin topluma ve çevreye yapacağı katkı (çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanımı, atık geri kazanımı, toplumsal refahın sağlanması, yeni iş imkanlarının oluşması, vb.) hakkında detaylı bilgi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (https://www.kureselamaclar.org) ile uyumlu olacak şekilde bu bölümde verilmelidir. Geliştirilecek çözüm önerisinin topluma ve çevreye sağlayacağı katkının değerlendirmede olumlu etkisi olacağı unutulmamalıdır.

Başvurunuzun ekler kısmına başvuru şartlarını sağladığınızı gösteren belgeleri ve çözüm önerisi fikrinize yönelik belgeleri yükleyebilirsiniz. Öğrenci/akademisyen olduğunu gösterir belge gibi mevcut durumunuzu gösteren belgelerin güncel olması gerekmektedir.

Ayrıca sunulacak çözüm önerilerine ilişkin 2D teknik çizimler, render’lar, 3D görseller, literatür araştırması, fikri ve sınai mülkiyet hakları (FSMH) belgesi gibi birçok belge teknik dokümanlar altına yüklenebilir.

Bu alana yüklenebilecek belgelerin pdf, .doc, .docx ve jpeg, png, bmp, gif, tiff formatında olması gerekmektedir. Yüklenecek çok sayıda belgeniz olması durumunda, bu belgeleri birleştirerek pdf formatında sisteme yükleyebilirsiniz. Yüklenebilecek belgelere dair detaylı bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Üniversite Kategorisi

 • Öğrenci Belgesi
 • Akademisyen Olduğunu Gösterir Belge
 • Özgeçmiş (tüm takım üyelerine ve varsa danışmana ait)
 • Yarışma Taahütnamesi
 • Teknik Dokümanlar (Çizim, Render, Görsel vb)

Sanayi Kategorisi

 • Yüksek Lisans/Doktora Mezuniyet Belgesi (2 yıldan az iş tecrübesi olanlar)
 • Özgeçmiş (tüm takım üyelerine ait)
 • Yarışma Taahhütnamesi
 • Teknik Dokümanlar (Çizim, Render, Görsel vb)

Yarışma taahhütnamesi, yarışmaya sunacağınız iş fikrinin tamamen size ya da takımınıza ait olduğunu kabul ettiğiniz ve aksi bir durum olması durumunda oluşabilecek tüm olumsuz durumlardan tamamen sizin sorumlu olduğunuzu gösteren belgedir. Yarışma taahhütnamesini takımdaki tüm üyelerin doldurması ve imzalaması zorunlu olup, sunulmaması halinde başvurunuz kabul edilmeyecektir.

ETİM ticari ürün üreten bir kurum değildir. Bu sebeple, yarışma sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve bunlardan oluşacak sorumluluklar, yarışmacılara ve yarışmacı takımlarına aittir.

Eklemeli İmalat makinalarında her bir toz üreticisi tarafından sağlanan çok sayıda farklı parametrelerle imalat gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, farklı eklemeli imalat tozlarıyla mevcut parametreler kullanılarak doğru imalat yapılamamaktadır. Dolayısıyla, üretilecek prototiplerin ETİM tedarikindeki tozların kullanılarak yapılması gerekmektedir.

ETİM internet sitesinde (www.etim.org.tr) belirtilen hammaddelerin mevcudiyeti zamana göre farklılık göstermekte olup metal tozları kullanan SLM cihazında ağırlıklı olarak çelik ve alüminyum tozları kullanılmaktadır.

Hayır, böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Fakat imkân olması durumunda, birincilik kazanan katılımcıların ETİM’e gelerek prototip imalatı öncesinde yapılacak çalışmalara katılması, eklemeli imalat teknolojisi hakkında bilgi seviyelerini yükseltmeleri açısından arzu edilmektedir.

Evet. Bu nedenle tüm bölümlerdeki ilgili alandaki soruları açık ve net bir şekilde cevap vererek doldurunuz. Boş alanlar hakkında bilgi veya çalışma olmadığı değerlendirilecek, dolayısıyla ilgili kısımdan daha düşük puan alınmasına neden olacaktır.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi tasarım alanında uzman akademisyenler ve uzun yıllar sektör deneyimi olan profesyoneller tarafından gerçekleştirilecektir. Bu nedenle katılımcılar tarafından sunulan sorunların gerçekçi ve geçerli bir sorun olduğuna karar verilmesi aşaması deneyimli kişiler tarafından yapılmış olacaktır. Ayrıca sunulan sorunun değerlendirilmesi aşamasında katılımcıların ellerinde bulunan birtakım bilgileri verileri başvuru dosyalarında sunması değerlendirmenin daha etkin yapılmasında destekleyici olacağı unutulmamalıdır.

Yarışma kapsamında sunulan fikirlerin prototiplerinin üretimi ETİM tarafından gerçekleştirilecektir. Proje süresi, bütçesi ve başvuru süreci ve imalat süreci arasındaki süre dikkate alındığında komple sistem tasarımı şeklinde sunulacak proje fikirlerinin üretilmesi mümkün olamayabilir. Bu nedenle üretime hazır veya yapılacak destekleyici çalışmalarla üretime hazır hale gelebilecek parçaların imalatının gerçekleştirilecektir.

Proje fikirlerinin ETİM tarafından imalatı aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Proje fikirlerinin bütçesinde herhangi bir üst limit olmamakla birlikte sunulan proje fikirlerinin ETİM altyapısı ve kaynakları ile üretilebilir olması değerlendirme başlıklarından biridir. Bu nedenle çok yüksek bütçeli proje fikirlerinin bu başlıktan yüksek puan alabilme ihtimali azalmaktadır.

Yarışma kapsamında her bir kategoride birinci seçilen projelerin prototip imalatı gerçekleştirilecektir. Bu sürecin sonrasında potansiyel üreticilerle fikir sahiplerinin bir araya getirilmesi gibi konularda katılımcılara destek verilmesi ETİM sunmayı arzu ettiği hizmetler arasındadır.

Bununla birlikte, ortaya çıkacak ürünün fikri ve sınai hakları (Patent) konusunda ETİM ’in bir beklentisi bulunmamakta, patent hakları, patentin maddi faydaları ve yükümlülükleri yarışmacılara ait olarak kalacaktır. İhtiyaç duyulması durumunda patent başvurusu konusunda ETİM yol gösterici olarak destek olabilir.

Konut ifadesi yanlış anlaşılmış olabilir. Fakat yarışma kapsamında verilen konu ısıtma ve soğutma sistemlerine yönelik fikirler olmasından dolayı konutlarda kullanılabilecek ısıtma ve soğutma sistemlerine yönelik proje fikirleri ile başvuru yapılabilmesi mümkündür.