fbpx

ATAP A.Ş. Hakkında

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı San. ve Tic. A.Ş. (ATAP A.Ş.)’dir. ATAP A.Ş., Eskişehir Sanayi Odası tarafından üniversite-sanayi iş birliğinin bir sonucu olarak, il sanayiinde teknolojik yatırımları arttırmak amacıyla 18 Eylül 1990’da kurulmuştur. ATAP A.Ş.’nin kuruluşu aşamasında 1991 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu (UNFSTD)’le iş birliğine gidilerek, uluslararası tecrübelerden de yararlanılmıştır.

Şirketin kuruluş amaçlarının başında, ulusal sanayiimizi, bir an önce gelişmiş ülkeler düzeyine çıkararak ülkemize, uluslararası pazarda rekabet gücü kazandırmak yolunda bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürerek teknolojinin hizmetine sunabilmek için üniversiteler ile sanayi arasında iş birliğini gerçekleştirecek bir Ar-Ge ekosistemi kurmaktır.

ATAP A.Ş., yöredeki kurum ve kuruluşlardaki ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak mevcut deneyimleri paylaşılır kılmak, üniversite ve sanayi kademesinde partnerliği gerçekleştirecek Ar-Ge projelerinin yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde, seçilmesinde ve yasa ve yönetmeliklerde öngörülen teşvik ve muafiyetlerden istifadesinin sağlanmasında rol oynamaktadır.

ATAP A.Ş. tarafından yönetilen ve işletilen Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde girişimcilere sağlanan hizmetler şunlardır:

  • Girişimci adaylarına şirketleşme, üniversite kuluçka hizmetlerinden yararlanma, kalite güvence konularında teknik destek,
  • Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin kurulması ve işletilmesi konusunda danışmanlık hizmeti,
  • Girişimcilerin kiralayabileceği kullanıma hazır üretim birimleri veya OSB yerleşkesinde yer alan bağımsız üretim birimlerinin tahsisi,
  • TGB firmaları için ulusal ve uluslararası iş birliği platformlarında ve fuarlarda tanıtım hizmeti,
  • Girişimcilere yatırımcı bulma, proje iş birlikleri için eşleştirme ve pazarlama konularında yardım hizmeti,
  • Marka tescil, telif hakları, patent alma ve teknoloji transferi konularında danışmanlık hizmeti.

ATAP hakkında daha detaylı bilgi için: https://www.atap.com.tr