fbpx

Rekabetçi Sektörler Programı Hakkında

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Avrupa Birliği-Türkiye mali iş birliği kapsamında işletmelerin iç ve dış piyasada rekabet gücünün artırmaya yönelik olarak tasarlanan ve 7 yıllık dönemler halinde uygulanan Operasyonel Programları bünyesinde toplayan bir çatı programdır.  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan RSP, verimliliğin artırılmasını ve sanayileşmenin hızlandırılmasını, ihracata yönelik rekabetçi bir üretim yapısının geliştirmesini amaçlamaktadır.

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) I. Dönem (2007-2013)

2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde, işletmelerinin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulanmıştır. Yaklaşık 520 milyon avro bütçe ile kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan bölgelerde yer alan 43 ilde uygulanan 46 proje desteklenmiştir. Projeler kapsamında işletmelerin rekabet gücü artırılmış, turizm altyapıları güçlendirilmiş, laboratuvar, üretim tesisi, Ar-Ge merkezleri kurulmuş, kümelenmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş, yenilikçi teknolojilerin kullanımına yönelik kaynak sağlanmıştır.

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) II. Dönem (2014-2020)

2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerini destekleyen “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP)” uygulanmaktadır.

RYOP kapsamında, imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlayan; KOBİ’leri yeni teknolojilerle buluşturan, Ar-Ge faaliyetleri uygulayan, kamu özel sektör iş birliğini teşvik eden, yenilikçi üretim yöntemleri kullanmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi hedefleyen projelere mali destek sağlanmaktadır. Yaklaşık 260 milyon avro ile uygulanan RYOP kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden proje başvurusu yapılması mümkün kılınmıştır.