Makinelerimiz

1. 3 Boyutlu Metal Yazıcı

SLM Solutions 280 2.0

Merkezimizde SLM Solutions 280 2.0 model toz yatak füzyon teknolojili eklemeli imalat makinası bulunmaktadır. 400 W’lik çift lazer sistemine ve 280x280x335 mm üretim kapasitesine sahip olan 3 boyutlu metal yazıcı, orta ve yüksek hacimli metal eklemeli imalat ile parça üretimi ve prototipler için idealdir.

Çoklu lazer sistemi ile tek lazerli sistemlere kıyasla %80 daha hızlı üretim yapılabilmektedir. Ayrıca patentli toz serme teknolojisi ile bir katmanda taze toz serimi için gereken süre de en aza indirilmiştir.

Makinayla 20-90 µm arasında katman kalınlığına sahip ürünler üretilebilmektedir.

Makina ile aşağıdaki malzemeler işlenebilmektedir.

 • AlSi10Mg
 • Ti6Al4V
 • AISI 316L
 • 17-4 PH
 • 2709 (Takım Çeliği)
 • Inconel 718
 • Inconel 625
 • ASTM F75 Co-Cr

Örnek Parça Görselleri

2. 3 Boyutlu Plastik Yazıcı

EOSINT P 396

 Merkezimizde EOS markalı polimer malzemelerden seri parçalar ve işlevsel prototipler üretmeye yönelik eklemeli imalat sistemi EOSINT P 396 bulunmaktadır. Bu ürün, daha yüksek üretkenlik sağlayarak üretim işi başına düşen maliyetleri azaltmaktadır. Makina 340 x 340 x 600 mm üretim kapasitesine sahiptir.

Genellikle eklemeli imalat olarak adlandırılan geleceğin teknolojisi 3 boyutlu baskı teknolojisi, endüstride birçok alanda kullanılmaktadır. Eklemeli imalat; tedarik zincirleri ve ürün geliştirme için muazzam bir potansiyele sahiptir ve yeni iş modelleri yaratmaktadır.

Makina ile aşağıdaki malzemeler işlenebilmektedir.

 • PA 1101
 • PA 1102 Black,
 • PA 2200
 • PA 2210 FR
 • Prime Cast 101
 • TPU 1301
 • PA 640 GSL
 • 3D Plastic Printer

Örnek Parça Görselleri

3. Tel Erozyon Tezgahı

ONA AF35

Merkezimizde yer alan 1060x750x400 mm işleme boyutlarına sahip ONA AF35 model tel erozyon tezgâhı 5 eksende ve 0.2 μm minimum yüzey pürüzlülüğünde ve maksimum 30 derecelik açı ile kesim yapabilme özelliğine sahiptir. Kesim hızı maksimum 450 mm2/dak’dır.

Şekil 1. ONA AF35 Tel Erozyon Tezgahı

Örnek Parça Görselleri

4. Isıl İşlem Fırını

Protherm HBR PVAC 110/35

Merkezimizde yer alan Protherm Marka HBR PVAC 110/35 ısıl işlem fırını ile Azot/Argon ortamında maksimum 1100 oC sıcaklıklarda ısıl işlem yapılabilmektedir. Isıl işlem fırını özellikle SLM prosesinden çıkan parçalardaki gerilmeleri gidermek amacı ile kullanılmaktadır. Fırınımızın iç boyutları 450x390x365 mm’dir.

5. Eksen CNC Freze Makinası

DMG MORI DMU 50 3.Generation

Merkezimizde döner tablalı 5 Eksen CNC Üniversal Freze Makinası bulunmaktadır. DMU 50 3. nesil, geleceğin 5 eksenli işleme gereksinimlerini karşılar ve yenilikçi makina mühendisliği teknolojisi ile karakterize edilir. B ekseninin daha geniş çalışma alanı ve dönüş aralığı, makinanın uygulama yelpazesini genişletir. 42 m/dak’lık hızlı hareketler ve 30 rpm’lik dönüş hızı, dinamik işlemeyi ve %30’a kadar daha kısa kesme döngülerini garanti eder. Kapsamlı soğutma önlemleri bu makina sınıfında benzersizdir ve maksimum hassasiyet sağlar.

Merkezimizde yer alacak tezgah ihale aşamasındadır.

6. 5 Eksen CNC Torna

DMG MORI CTX BETA 800 TC

Merkezimizin talaşlı imalat tezgahlarından bir diğeri CNC Torna tezgahıdır. CNC torna tezgahının çalışma prensibi, bilgisayar destekli imalat yazılımı ile oluşturulan kodlamayı kullanarak, kendi ekseninde dönen üretim tablasına bağlı parçadan nihai şekil elde edilinceye kadar çeşitli eksenlerde talaş kaldırılması şeklindedir. Tezgahtaki eksenler, kesici takımın, X, Y, Z eksenlerinde doğrusal hareketi ve Y ekseninde dönmesi (B Yardımcı Döner Ekseni) şeklindedir. Tezgâhımız geniş bir işleme alanına sahip olup, yeni ultra küçük takım mili ile donatılmıştır. İş mili soğutma mekanizması ve lineer eksendeki doğrusal geri bildirimi, yüksek hassasiyetli işleme sağlamaktadır

7. Taşlama Makinası

Poleks/ YTU 400×800-S

Yüzey taşlama tezgâhları, iş parçalarının yüzey kalitesinin arttırmak için kullanılmaktadır. Yüzey kalitesinin arttırılması istenen parça tezgâha bağlanarak, taş yardımıyla yüzeyden mikron mertebesinde talaş kaldırılarak pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Yüzey taşlama tezgâhı merkezimizdeki 3 boyutlu metal yazıcı ve 3 boyutlu plastik yazıcı için yapılacak gerekli işlemler haricinde KOBİ’lere yüzey taşlama ihtiyacı duydukları her türlü imalat yönteminde destek vermeyi hedeflemekteyiz.

8. Yazılım Programları (Catia)

Merkezimizde CATIA programının 3DExperience R2021x sürümü yer alacaktır. CATIA içerisinde yer alacak modüllerimiz ise kısaca,

 1. Merkezimizde yer alacak tezgahlar için CAM modülleri
 2. Merkezimizde yer alacak eklemeli imalat tezgahlarında üretilecek parçalar için analiz modülleri
 3. Parça ve montajları oluşturabilmek için tasarım modülleri
 4. Yapısal analiz ve topology optimizasyon modülleri

şeklindedir.

CATIA programı ile KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları tasarım ve mühendislik desteğini vermeyi hedeflemekteyiz.

Şekil 2. CATIA programının logosu

9. 3 Boyutlu Optik Tarayıcı

AICON Smartscan HE R12

Merkezimizde yer alan AICON Smartscan HE R12 3 boyutlu optik tarayıcı üzerinde 2 adet 12 megapiksel CMOS kamera bulunmaktadır. Bu kameralar ile 6144×4675 çözünürlüğünde tarama görüntüsü elde edilmektedir. Tarama cihazı 70×55 mm’den 825×630 mm’ye kadarlık alanı tarayabilmektedir. Kalite kontrol, tersine mühendislik ve hızlı prototipleme işlemleri de dâhil olmak üzere, çeşitli uygulamalarda etkili 20 µm hassasiyet ile tarama ve ölçüm performansı sağlayabilmektedir.

Işık desenlerinin ölçüm yüzeyine yansıtılmasını içeren üç boyutlu yüzeyleri ölçme yöntemi olan “Yapılandırılmış Işık Taraması”, üç boyutlu yüzey edinimi için köklü ve son derece güvenilir bir teknolojidir. Bu gelişmiş temassız optik 3 boyutlu tarama tekniği ile karmaşık yüzey geometrilerinde bile hızlı, yüksek çözünürlüklü ve gerçek ölçüm verileri sağlanmaktadır.

Ayrıca merkezimizde bulunan Geomagic Control X yazılımı ile tarama sonucunda elde edilen IGS ya da STL data üzerinden, parametrik katı modelleme/yüzey modelleme yapılabilmekte ve mevcut CAD data ile hızlı bir şekilde karşılaştırma yapılabilmektedir.

10. Masaüstü 3 Boyutlu Plastik Yazıcı (FDM)

Merkezimizde yer alan diğer bir üç boyutlu yazıcımız, en eski ve yaygın yöntemlerden biri olan Eriyik Yığmayla Modelleme (Fused Deposition Modeling) teknolojisini kullanmaktadır. Literatürde Eriyik Filamentle Üretme (FFF) teknolojisi adıyla da anılmaktadır. Eriyik Yığmayla Modelleme (FDM) teknolojisine sahip yazıcılarda malzeme olarak termoplastik filament (PLA, ABS vb.) kullanılmaktadır. FDM üretim yöntemini kullanan yazıların çalışma prensibi, üretilecek parça .stl modeli yazılım vasıtasıyla katmanlarına ayrılarak, tezgahın üretim yapabilmesi için gerekli G kodlarını elde edilir. Tezgaha G kodları yüklendikten sonra ekstrüder yardımıyla termoplastik malzeme belli bir sıcaklığa çıkartılır. Aynı süreçte de üretim tablası malzemenin daha iyi tutunabilmesi ve çarpılma olmaması için belli bir sıcaklığa çıkartılır. Ekstrüder ve üretim tablası gerekli sıcaklığa ulaştıktan sonra, ekstrüderin bağlı olduğu hareket iletim sistemi, ekstrüderi katman kalınlığı kadar Z ekseninde yükseltir. Gerekli katman kalınlığına erişildikten sonra, ekstrüder, üretilecek parçanın kesit alanının XY düzlemindeki şekline göre hareket eder. İşlem her katmanda, parça elde edilinceye kadar tekrarlanır. Üretimde, parça geometrisine göre destek yapılarının kullanılması gerekebilir.

Şekil 6. FDM Plastik Yazıcı Çalışma Mantığı

Merkezimizde, Tripedia firmasının Tribot markasıyla ürettiği Mercury modelli masaüstü 3 boyutlu plastik yazıcısı bulunmaktadır. Yazıcımızın üretim hacmi, 200x200x220 mm şeklindedir. 0,4 mm nozzle çapı ile 100-300 mikron katman kalınlığına sahip parçalar üretebilmektedir.  Yazıcımız hammadde olarak PLA, ABS, PET-G ve FLEX malzemelerini ile üretim yapabilmektedir.

Merkezimizde yer alacak masaüstü 3 boyutlu plastik yazıcı ile ön prototipleme işlemi ve firmalarımızın tasarım ve prototipleme öncesinde elde edecekleri ürünlerin ön gösteriminin yapılması hedeflenmektedir. Bunların haricinde KOBİ’lerimize, masaüstü 3 boyutlu plastik yazıcıyla ihtiyaç duydukları her türlü yardımı vermeyi hedeflemekteyiz.

Şekil 7. Tribot Mercury 3 Boyutlu FDM Plastik Yazıcı

Kumlama Makinası

Saykar SK1000

Merkezimizde bulunan kumlama makinalarından biri metal, diğeri plastik parçaların yüzey temizliği için kullanılmaktadır. Makinaların filtresi kompakt bir tasarıma sahip olup, 90cm’ye kadar parçaların kumlanması yapılabilmektedir. Otomatik filtre sistemine sahip makinada kumlama basıncı ve miktarı ayarlanabilmektedir. Metal parça kumlama, jant kumlama, mermer kumlama, enjeksiyon kalıp temizleme, ekstrüzyon kalıp temizleme ve döküm kalıp temizleme işlemleri için kullanılmaktadır. Aşındırıcı granül olarak Silis Kumu ve Cam Kumu kullanılmaktadır.

Menü