fbpx

ETİM Ekibi

Dr. Sedat TELÇEKEN
ETİM / Faydalanıcının Kıdemli Temsilcisi
ATAP A.Ş. Genel Müdürü

1976 yılında Tavşanlı’da doğdu. Üniversite öncesi eğitimini Tavşanlı’da aldı. Matematik lisans, Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora derecelerini Anadolu Üniversitesi’nde aldı. 2000-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak görev yapan Dr. Telçeken, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda bilimsel konferanslara katıldı ve bilimsel yayınlar yaptı. Özellikle; Görüntü İşleme, Yapay Zekâ, Sınıflandırma ve Büyük Veri Analizi konularında çalıştı. ABD, İspanya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya’da konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. AB Bakanlığı’nda Leonardo Da Vinci ve Erasmus+ projelerinde bağımsız dış uzman olarak birçok projede görev aldı. Tübitak ve Sanayi Bakanlığı’nda kendi alanında hem proje yürütücülüğü hem de değerlendirici olarak çeşitli görevler aldı

Bir süre Apple Inc.’ta IOS Software Designer olarak çalıştı. 2019-2020 yıllarında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Proje Yöneticisi olarak birçok projede görev alan Dr. Telçeken, 2020 Temmuz ayından bugüne ATAP A.Ş.’de önce Yönetim Danışmanı sonrasında ise Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Dr. Telçeken, “Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi” IPA-II projesinde SRER olarak görevini sürdürmektedir.

Hakan ÜNAL
ETİM Direktörü

1994 İTÜ Makine Mühendisliği mezunudur. 1995-2006 yılları arasında Buzdolabı Fabrikası’nda ürün geliştirme mühendisliği ve proje liderliği yapmıştır. 2007-2011 ve 2016-2019 yılları arasında  Pişirici Cihazlar Ar-Ge Yöneticiliği ve Direktörlüğü, Bulaşık Makinası Global Proje Yöneticiliği ve Fabrika Direktörlüğü yapmıştır. İki kez Ar-Ge merkezi kuruluşunda aktif yönetici olarak rol almıştır. 2011 yılında Armatür sektörü için yaptığı tasarımları geliştirerek, seri üretimini yaptığı girişim şirketini kurmuş ve 6 yıl süreyle yönetmiştir. Son olarak 2 yıl hijyen kağıt sektöründe kalite, Ar&Ge ve ürün geliştirme direktörlüğü yapmıştır. Proje yönetimi, mekanik tasarım, ürün güvenliği, toplam kalite, yalın üretim, teknik fizibilite, problem çözme teknikleri, tolerans analizleri konularında uzun yıllar çalışarak uzmanlık kazanmıştır. Yalın 6 Sigma kara kuşak sertifikasına sahiptir. Ar-Ge ve sanayi yatırımları üzerine verilen ulusal teşvikler ve destekler konularında çok sayıda başarılı sonuçlar almıştır. 2012-2018 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

Serhat YUDAR
Tasarım Mühendisi

Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Şu anda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır. 2018-2019 yılı arasında Bursa Uludağ Üniversitesi KARMER’in düzenlemiş olduğu “Savunma Sanayii Ar-Ge Personeli Yetiştirme” adlı 8 aylık eğitim almıştır.  2018-2019 yılı arasında Benim Adım Gelecek adlı projesinde Çırak olarak görev almıştır. Bunun yanında Gönüllü Hareketi’nin başlatmış olduğu Oyunla Büyü projesinin Maker grubunda faaliyet göstermiştir. 2017 yılında Uludağ Üniversitesi ile Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin ortaklaşa hazırlamış olduğu Atölye Stajı Programı’nda Stajyer olarak görev almıştır. 2018 yılında Arikan Automotive’de otomasyon bakım kısmında Tasarım Stajyeri olarak çalışmıştır. 2018-2019 yılları arasında Çimtaş Group Fitting, üretim/imalat departmanında Üretim Stajyeri olarak çalışmıştır. Kasım 2020 yılından itibaren ATAP A.Ş.’nin faydalanıcısı olduğu ETİM projesinde Makine Mühendisi olarak görev almaktadır.

Üniversite eğitimi sırasında 12 adet proje hayata geçirmiştir. Bunların 4 tanesi Sanayi Destekli projelerdir. Sanayi destekli “Hava Taşıt Kanatlarında Topoloji ve Boyut Optimizasyonu ile Ağırlık Azaltımı” projesi, Bursa Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan Bitirme Projeleri yarışmasında üçüncülük unvanına layık görülmüştür. Gerçekleştirilen proje sonuçları TUSAŞ Genç Mühendisler Semineri 2019 Bildiri Kitapçığı’nda yayınlanmıştır.

Dilek CANDÜZ
Proje Yöneticisi

1983 Ankara doğumludur. Lise eğitimini Ankara Nahit Menteşe Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesinde tamamladıktan sonra 2006 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Aynı yıl Avrupa Birliği eş finansmanlı projeler kapsamında yüklenici olarak faaliyet gösteren bir firmada işe başlamış ve 5 yıl Proje Uzmanı olarak ondan fazla uluslararası projede görev almıştır. 2009-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde polimerlerin piroliz yöntemi ile kimyasal geri kazanımı üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Söğütsen Seramik Çankırı fabrikasında hammadde araştırma biriminde Ar-Ge mühendisi olarak görev almıştır.

2013 yılında Eskişehir’e taşınmış ve 2014-2019 yılları arasında beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Candy Hoover Grup’da TÜBİTAK projeleri, Ar-Ge merkezi kurulumu ve sürdürülebilirliği, üniversite-sanayi iş birlikleri, yatırım teşvik, sınai mülkiyet hakları konularında çalışmıştır. Aynı dönemde TOBB’nin Beyaz Eşya Sektörü “Teşvikler ve Üniversite Sanayi İş Birlikleri” çalışma komisyonunda görev almıştır.  2019-2021 yılları arasında Hisarlar firmasında Tarım Makinaları Ar-Ge departmanında destek ve teşvikler yöneticisi olarak Ar-Ge merkezi süreçlerini, TÜBİTAK projelerini, fikri ve sınai mülkiyet haklarını, maliyet azaltma çalışmalarını ve mühendislik değişikliklerini yönetmiştir. Aynı dönemde Ar-Ge Merkezleri İş birliği Platformu (ARGEMİP)’nda firma temsilcisi olarak görev almıştır.

Tam bir doğasever olup arıcılıkla ilgilenmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Aslı İpek TİRYAKİ
Operasyon Koordinasyon Birim Yöneticisi

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü çok kez şeref öğrencisi olarak 2004 senesinde tamamlamıştır. Ocak 2004’ten Aralık 2004’e kadar; Avrupa Birliği Genel Sekreterliği- Avrupa Birliği İletişim Grubu’nda Proje Asistanı olarak çalışmıştır. Projenin tamamlanmasının ardından, Ortadoğu Ltd. Şti.’de UNDP, UN, WB, USACE gibi uluslararası makamlara ihaleler hazırlamış ve başarılı olan projelerin proje koordinatörlüğünü yapmıştır.

2009 senesinde Eskişehir Sanayi Odası Sanayi Geliştirme Merkezi’nde KOBİ’ler ve özellikle kümeler üzerinde yapılan çalışmalara uygulamalı olarak devam etmiştir. 2013’te TDM Otomotiv A.Ş. ‘de işveren yetkilisi olarak İnsan Kaynakları yöneticiliği yapmıştır. Yalın üretim konusunda bir sene kesintisiz süren danışmanlık desteği almış ve KOBİ’ler, işleyişleri, yalın üretimde insan kaynağı yönetimi aşamalarını uygulamalı olarak tecrübe etmiştir.

Mart 2019’dan bu yana Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi ATAP A.Ş.’de Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak çalışmaktadır. Teknopark kanun ve teşvikleri doğrultusunda KOBİ’leri ve mevcut girişimcileri desteklemek, kamu- üniversite- sanayi iş birliği çalışmalarını yürütmek, TÜBİTAK, KOSGEB, BEBKA, Avrupa Birliği gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların çağrıları için projeler hazırlamak ve mevcut projeleri koordine etmek görevlerini sürdürmekte ve ATAP A.Ş. yönetimine destek vermektedir. Aralık 2021 itibari ile de Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi Operasyon Koordinasyon Birim Yöneticiliği görevini yürütmektedir.

Serhan ÖGEL
İmalat Süreçleri (Operasyon) Teknisyeni

Lise eğitimini Eskişehir Beylikova’da tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Antrenörlük daha sonrasında İşletme bölümlerinde okumuştur.

2008 yılıonda Boyner holding bünyesinde Lojistik ve Stok yöneticisi olarak başladığı işine daha sonrasında Satış ve Kategori Yöneticisi olarak devam etmiştir. 2015 yılında, Alp Havacılık bünyesinde başladığı 5 eksen CNC Operatörlüğü görevine 2021 yılının Eylül ayına kadar devam etmiştir.

Tarkan TAŞKIN
Tasarım Uzmanı

1988 İstanbul doğumludur. Lise eğitimini Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamış, ardından lisans eğitimine arasında Anadolu Üniversitesinde devam etmiştir. Lisansüstü çalışmalar için Viyanaya gitmiş Edüstriyel Tasarım üzerine bütünleşik doktora çalışmalarını yapmıştır. İkinci lisans üstü çalışmasına da Osmangazi Üniversitesinde veri bilimi ve karar sistemleri üzerine devam etmektedir. Lisans üstü çalışmalar sırasında MIT, Yale gibi birçok üniversiteden de dersler almıştır.

Anadolu Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi Tasarım Fakültelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.

Autodesk, Ansys, Dassault Systèmes, Siemens, IBM vs. firmaların CAD/CAM/CAE/FEA programlarının sertifikalı ileri düzey eğitimlerini ülke çapında firmalara ve mühendislere vermiştir. Türkiye, Almanya, Avusturya ve Amerika’da çalışma hayatını sürdürmüştür. TRIZ ve Design Thinking, çalışmalarında kullandığı metodolojiler arasında yer almaktadır. Hobi olarak IoT cihazların programlanması ve tasarımı üzerine çalışmaktadır.

Ali Burak MARADİTLİ
Stajyer Mühendis

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinde eğitim almıştır. 2018-2022 yılları arasında Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Öğrenci Üye Komisyonunda aktif çalışmalarda bulunmuş; 2019-2022 yılları arasında Merkez Öğrenci Üye Komisyonu’na Eskişehir Şubesini temsilen katılım sağlamıştır. Genel ve yerel öğrenci kurultaylarında delege, kurultay yürütücüsü ve bildiri yazarlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kasım 2019 – Haziran 2020 tarihleri arasında Eczacıbaşı Vitra İnovasyon Merkezinin üniversite-sanayi iş birliğini arttırmak amacıyla başlatmış olduğu “Kampüs Elçileri” projesinde yer almıştır. Proje amaçlarında olan iş birliğini arttırmaya yönelik çalışmalarla beraber Vitra İnovasyon Merkezi çalışanları tarafından verilen eğitimlere katılmıştır.

Proje Yönetimi, Yalın üretim, İç Denetim, Pazarlama, Davranışsal Finans ve Design Thinking üniversite döneminde eğitim aldığı ve ilgilendiği alanlardır.