fbpx

ETGB Hakkında

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Hakkında

ETGB, 10 Nisan 2003 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “2003/5390 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin” Bakanlar Kurulu kararı ile yasal olarak faaliyete geçmiştir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin başlıca amaçları;

 • Ülke sanayiinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek,
 • Ürünlerde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standartlarını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek,
 • Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
 • KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
 • Teknoloji yoğun alanlarda yatırım imkanları yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak
 • Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörünün iş birliği sağlamak
 • Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve
 • Kişi başına düşen teknolojik ürün ihracatımızı arttırmak olarak sıralanabilir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, uzun vadede yaklaşık 300 AR-GE çalışması yapan firma ile 5.000 nitelikli AR-GE elemanı ve yıllık 500 milyon dolar katma değer yaratılması hedeflenmektedir. Amaç “yükte hafif, pahada ağır” mallar (ürünler) üretmek, bu malların çeşitliliğini artırmak, dünya pazarlarında söz sahibi olacak teknolojiler ve yenilikler üretilmesini sağlamaktır.

Bu bölgenin oluşturulmasında kentte yer alan Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinin yaratmış olduğu bilimsel sinerjide katılarak, üniversite-sanayi iş birliği yönünde örnek bir çalışma ortamı yaratılmıştır. Şu anda Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş (ATAP A.Ş) bu düşünceden yola çıkarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Fonu’ndan aldığı destek ile 18 Eylül 1990 yılında kurulmuştur. ATAP A.Ş Türkiye’de kurulan ilk TGB yönetici şirketidir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde;

 • Endüstri kökenli girişimciler
 • Üniversite kökenli girişimciler
 • Yerli ve yabancı AR-GE şirketleri
 • Ürün haline getirilebilecek, yeni bir fikre sahip ancak AR-GE ortamı bulamayan her türlü teknolojik çalışma yapan kişiler bölgeden yararlanabilmektedir.

ETGB bulunan başlıca sektörler ise;

 • Bilgisayar ve bilişim teknolojileri
 • Yazılım ve donanım
 • İletişim
 • Animasyon
 • Biyoteknoloji
 • Savunma ve Havacılık