fbpx

Vizyon ve Misyonumuz

İş dünyasında yenilik; kamu sektörü adına ortaklık, profesyonellik ve destek anlamına gelir; sunulan hizmetlerin bütünlüğü, bağlılığı ve kamu yetkisi olgusunu içerir. Eskişehir’de kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi bölgede faaliyet gösteren KOBİ’lerin kapasitelerini inovasyon ile artırarak, dünya piyasalarında rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla kurulmuş bir merkezdir.

Misyonumuz

KOBİ’lerin iş geliştirme sürecinde karşılaştıkları mühendislik, tasarım ve prototipleme zorluklarına teknik ve teknik olmayan çözümler üretmelerinde inovasyon destek hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz

ETİM, endüstriyel işletmelere teknolojik yenilik, teknik büyüme, iş geliştirme ve kapasite geliştirme konularında profesyonel hizmetlerle yardımcı olmak için Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nın ev sahipliğinde Eskişehir’de lider bir teknik destek kurumudur.

Stratejik Hedeflerimiz

    • Eskişehir bölgesindeki KOBİ’lerin rekabet gücünü makine, otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve raylı sistemler sektörlerine ağırlık vererek artırmak, katma değeri yüksek üretim için ön koşullar yaratmak,
    • KOBİ’lere teknolojik yenilik faaliyetlerinde koçluk yapmak ve gerekli kapasiteleri güçlendirmek,
    • Teknik altyapıya erişimin kolaylaştırılması,
    • KOBİ’lere Ar-Ge faaliyetlerinde yardımcı olmak, ortaklık kurmak ve ağ oluşturmak,
    • Ürünlerin Teknolojik Hazırlık Düzeyinin artırılmasında KOBİ’lere danışmanlık yapmak.