fbpx

Hizmetlerimiz

KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlaşarak kapasitelerini artırabilmeleri için ETİM’de bir dizi eğitimler verilecek ve hizmetler sağlanacaktır. Böylece KOBİ’lerin teknolojik seviyesi yükselecek, belirtilen sektörlerde yapılan ithalat oranları azalacaktır.

  • Tasarım ve prototipleme hizmetleri
  • Yüksek katma değerli ürün geliştirme projelerinin desteklenmesi
  • Proje Yönetimi
  • CAD (Catia) modülleriyle katı modelleme,
  • İmalat teknik resimleri,
  • Tersine Mühendislik
  • Yapısal ve stres analizleri
  • Teknik ve meslek içi eğitimler
  • Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon teşvik mekanizmalarına erişilebilirliğinin sağlanması

Tasarım
KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve servisler kavramsal tasarım çalışmalarıyla, güncel ürün teknolojileri, teknoloji ve tasarım trendleri göz önünde bulundurularak şekillendirilir.

Prototipleme
Konvansiyonel üretim yöntemleri ve/veya eklemeli imalat yöntemleri kullanılarak prototip parça veya sistemler geliştirilmektedir.

Proje Yönetimi
Kobilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak proje tasarımı ve proje yönetimi destekleri sunulmaktadır.

Tersine Mühendislik
Mevcut bir ürününün veya sistemin bilgisayar ortamında bulunmayan 3 boyutlu datalarının, tasarım ve mühendislik detaylarının dijital ortama aktarılması konusunda hizmetler sağlanmaktadır.

Eğitimler
Kobilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetkinlik ve kapasitelerini artırmaya yönelik teknik ve idari eğitimler ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Yapısal Analizler
Kobilerimizin projelerinde ihtiyaç duyulan yapısal analizler gerçekleştirilerek, uzmanlarımız tarafından süreç ile ilgili yönlendirmeler ve gerek duyulması halinde tasarım değişiklikleri yapılmaktadır.