fbpx

Proje Hakkında

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin Kurulması için Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Program, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere, dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflemektedir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) tarafından uygulanan Proje, tedarik ve teknik destek olmak üzere iki bileşene ayrılmış olup, onaylanan toplam bütçe 3.894.880,00 avrodur. Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM), ATAP A.Ş. tarafından, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulmuştur.

Merkez’in amacı, Eskişehir ve çevresinde, öncelikle havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, inovatif ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlayarak, ülkemizin dış ticaret açığını azaltmak ve bölgenin rekabetçilik seviyesini artırmaktır.

Merkez, sahip olduğu 3 boyutlu metal yazıcı, 3 boyutlu plastik yazıcı, ısıl işlem fırını, tel erozyon tezgâhı, CNC tezgâhları, taşlama tezgâhı, 3 boyutlu optik tarayıcı, jeneratör, bilgisayarlar ve özel yazılımlar gibi teknik donanımlarla, işletmelerin yenilik ve üretim süreçlerine; tasarım kabiliyetlerini ve Ar-Ge yeteneklerini geliştirerek doğrudan etki edecektir. Firmaların; mühendislik, tasarım ve prototipleme hizmetlerinden faydalanabileceği atölyelerin bulunduğu Merkez, ayrıca sanayi, üniversite ve girişimcileri yeni iş birlikleri için bir araya getiren bir platform işlevi de görecektir.

ETİM’in işler hâle gelmesi, görünürlüğünün artırılması ve KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan teknik destek bileşenini içeren Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin Kurulması için Teknik Destek Projesi, 27 Temmuz 2020 tarihinde başlamış olup, 30 ay süreyle faaliyetlerine devam edecektir.

Proje Paydaşları

  • Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
  • Eskişehir Sanayi Odası
  • Eskişehir Osmangazi üniversitesi
  • Eskişehir Anadolu Üniversitesi
  • Raylı Sistemler Kümelenmesi
  • Havacılık Kümelenmesi

Projenin Genel Amacı

Eskişehir’de yüksek teknoloji üretim kapasitesini artırmak ve dış ticaret açığını azaltmak.

Projenin Hedefi

Eskişehir’de havacılık, raylı sistemler, makine, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve bu sektörlerdeki KOBİ’lerin mühendislik, tasarım ve prototipleme yeteneklerinin artmasına katkıda bulunmak.

Projenin Beklenen Çıktıları

  • KOBİ’lerin tasarım ve Ar-Ge konularına, proje ile ilgili faaliyetlere ve ETİM’e yönelik farkındalıkları artırılacak.
  • KOBİ’lerin tasarım ve prototipleme becerileri geliştirilecek.
  • KOBİ’lerin Ar-Ge finansmanına erişim becerileri iyileştirilecek.
  • ETİM, Ar-Ge ve proje tasarım faaliyetlerini yürütmek kapsamında kurulmuştur ve idari ve teknik yeterlilik kazanacaktır.