fbpx

Paydaşlarımız

Eskişehir Sanayi Odası

Eskişehir Sanayi Odası 1 Kasım 1968 tarihinde, o zamana kadar bir çatı altında oldukları Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ayrılarak, ilde sanayileşmeye hız kazandırmak ve sanayicilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek üzere, bağımsız bir oda olarak faaliyetlerine başlamıştır. Eskişehir Sanayi Odası’nın kurulduğu ilk yıllarda 85 olan üye sayısı, şu anda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 800’e yakın firmaya ulaşmıştır.

Eskişehir Sanayi Odası, 5174 sayılı kanuna dayanarak 1968 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini bu yasa çerçevesinde sürdürmektedir. Bir yasaya dayanılarak kurulmuş olmasının kazandırdığı kamu kimliği yanında özel sektörü her platformda temsil eden profesyonel bir kurumdur.

ESO, temsil ettiği sanayi kesimin faaliyetlerini destekleme görevinin yanı sıra, yasa ile kendisine verilen ve aşağıda belirtilen yükümlülüklerini de yerine getirmekten yükümlüdür. ESO, aynı zamanda topluma karşı sorumluluk taşıyan bir sivil toplum örgütü bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

RSC

Raylı Sistemler Kümelenmesi Türkiye demiryolları tarihindeki en önemli kavşak noktalarından birinde, Türkiye’nin batısında, Eskişehir’de 2011 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin 155 yıllık demiryolculuğu tarihi içerisinde bu sürece 147 yıldır tanıklık eden Eskişehir’in bir süredir kurumları, şirketleri ve üniversiteleriyle, demiryolu alanında etkinliği artmaktadır. Ayrıca Eskişehir, demiryolları strateji ve kontrol merkezi olan bölgelere de çok yakın olmasıyla da dikkat çekmektedir. Şehrin gelişmiş sanayi altyapısı, üniversiteleri, deneyimli ve yetişmiş iş gücü ve teknoloji kullanabilme kabiliyetleri de Eskişehir’i önemli kılmaktadır. Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi (ESO ve OSB), kümenin kurulmasında öncülük etmiş, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ), diğer öncü sanayi şirketleri ve üniversiteleri ile güçlerini birleştirmişlerdir. Kümelenme ülke genelindeki demiryolu kabiliyetlerini kapsayacak şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958’de kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982’de Anadolu Üniversitesine dönüşen kurum, kısa zamanda dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. Bilim, kültür aynı zamanda da bir gençlik kenti olarak nitelenen Eskişehir’in merkezinde yer alan kampüs üçü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte biri Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu 6 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 24 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Anadolu Üniversitesi pek çok ilke imza atmış bir üniversitedir. Bu ilklerin başında, uzaktan öğretim sistemini hayata geçirmenin başarısı gelmektedir. Bugün uzaktan öğretim yapan üç fakültenin toplam öğrenci sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bu sistemin geliştirilmesinde gösterilen başarı, farklı ülkelerde birçok kuruma örnek olmaktadır.

Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmaya çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim ortamlarında geleceğin en iyileri olarak hazırlamak üzere çalışmaktadır.

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi- ESAC

ESAC, Eskişehir’de havacılık sektörünün geleceğini şekillendirmek ve bu alandaki çalışmalara yön vermek için, Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’nın öncülüğünde başlayan çalışmalar neticesinde Mart 2011 tarihinde kurulmuştur.

Havacılık Kümesi, şehrin ekonomik göstergelerinde önemli bir paya sahip olan savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar arasındaki eşgüdüm ve iş birliğini artırmak açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Kurumlar arası iş birliği anlamında örnek bir modeldir. Kümelenme oluşumlarını organize etmek, Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek, aktörler arası iş birliği ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak, küme tabanının geliştirilmesi, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, imalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, Pazar bulmalarını kolaylaştırmak gibi  birçok faydayı beraberinde getirmiştir.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 31,1 milyon metrekarelik büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük ikinci OSB’sidir. Bölgede 642 fabrika bulunmaktadır. Bunlardan 550 tanesi üretimde, kalan 92 tanesi inşaat ve proje halindedir. Bölgedeki tesislerde 45 bin kişi istihdam edilmekte olup, 2020 yılı bölge ihracatı 1,7 milyar dolardır. 2020 yılında Eskişehir OSB’den 42 firmaya 888 bin m2 yer tahsis edilmiştir. Son 4 yılda yatırımcılara tahsis edilen yer sayısı 88, bu alanın büyüklüğü ise 1,7 milyon m2 olmuştur. Eskişehir OSB Beyaz Eşya, Havacılık ve Savunma, Makine ve Metal ile Gıda Sanayi yönünden Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Eskişehir OSB, sahip olduğu gelişmiş ve eksiksiz altyapı imkanları, ulaşım ağlarının kesişim noktasında bulunması, nitelikli ve eğitimli insan gücü potansiyeli yüksek teknoloji sanayi yatırımlarının çekim merkezidir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 18 Ağustos 1993’te 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş; Mühendislik-Mimarlık, Tıp ve Fen Edebiyat Fakülteleri ile Üniversite Hastanesi Anadolu Üniversitesinden ayrılarak Osmangazi Üniversitesine bağlanmıştır. Eskişehir Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile yeni açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi adıyla yeniden yapılanmıştır. Osmangazi Üniversitesinin adı, 1 Temmuz 2005 tarihinde 5379 sayılı Kanun ile “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin toplam yerleşke alanı 2.880.830 m2 olup bu alanın 80.000 m2 si derslik-laboratuvar-ofis, 50.000 m2 si sosyal tesis-kütüphane ve 62.000 m2 si sağlık alanı olarak kullanılmaktadır. Meşelik, Bademlik, Çamlık, Ali Numan Kıraç, Sivrihisar, Sarıcakaya, Mahmudiye, Çifteler ve Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkelerinde eğitim-öğretim, AR-GE ve sağlık hizmeti faaliyetlerini sürdürmektedir. 50 yıllık bilimsel birikimi ile köklü ve güçlü bir üniversite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü ve 35 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilgi üretmeye devam etmekte, çağdaş bilim yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.