fbpx

Sektörlerimiz

Sektörlerin gelişmişlik seviyesi, bölgesel ekonomik performansın ve rekabet gücünün temel bir göstergesidir. Bu nedenle, sektör ne olursa olsun, büyümek ve gelişmek için hepsinin yenilikçi ve rekabetçi olması gerekmektedir. Aksi takdirde, ekonomi istihdam yaratmada, toplam gelir ve ihracat artışında ve refah artışı konusunda umut verici olmayacaktır. Bununla birlikte, herhangi bir kapasite geliştirme desteği verilmeden önce bu desteğin etkisi iyi planlanmalıdır. Aksi takdirde yararlı olmayacağı gibi kayıpları da yaratabilir.

Eskişehir, Türkiye’nin en sanayileşmiş şehirlerinden biridir ve tüm firmaların %30’u imalat sanayinde ve %60’ı hizmet sektöründedir. İmalat sanayi, Eskişehir’de ikinci ana sektör olmasına karşın, hizmet sektörünün neredeyse iki katı, tarımın ise üç katı değer yaratmaktadır.

Makine imalat sanayi Eskişehir’in en önemli yan sanayisidir. Tüm firmaların %23,1’i makine sektöründedir ve toplam istihdamın yaklaşık %34’üne, toplam gelirlerin %52,3’üne ve Eskişehir’in toplam ihracatının yaklaşık %60’ına sahiptir. İmalat sanayi en yüksek istihdam yaratma kapasitesine sahiptir ve sektör halen Eskişehir’de %30 açık istihdam pozisyonuna sahiptir.

Makine, otomotiv, beyaz eşya ve raylı sistemler gibi sektörler sadece Eskişehir için değil Türkiye için de stratejik bir role sahip. Örneğin uçak motorları, dizel lokomotif ve kompresör soğutucu gazının tamamı Eskişehir’de üretilmektedir. Benzer şekilde kriko, buzdolabı ve çamaşır kurutma makinelerinin yüzde elliden fazlası yine Eskişehir’de üretilmektedir (Eskişehir 2017 Yılı Yatırım ve Tanıtım Stratejisi, 2017).

Eskişehir’in bir diğer benzersiz özelliği de Türkiye’nin ihracata yönelik şehirlerinden biri olmasıdır. Türkiye’nin 2019 yılı istatistiklerine göre ihracat fazlası veren birkaç ili arasında yer alan Eskişehir, ihracat hacmi bakımından Türkiye’nin 19. şehridir (www.ticaret.gov.tr). ABD ve AB üyesi ülkeler, başta Almanya, Fransa ve Avusturya olmak üzere, Eskişehir’in başlıca ithalatçı ülkeleridir.

ETİM’in öncelikli olarak hizmet vermeyi hedeflediği sektörlerin mevcut durumlarına dair daha detaylı bilgi almak için;

Makine Sektörü

Beyaz Eşya Sektörü

Otomotive Sektörü

Havacılık Sektörü

Raylı Sistemler Sektörü