fbpx

Masaüstü 3 Boyutlu Plastik Yazıcı (FDM)

Merkezimizde yer alan diğer bir üç boyutlu yazıcımız, en eski ve yaygın yöntemlerden biri olan Eriyik Yığmayla Modelleme (Fused Deposition Modeling) teknolojisini kullanmaktadır. Literatürde Eriyik Filamentle Üretme (FFF) teknolojisi adıyla da anılmaktadır. Eriyik Yığmayla Modelleme (FDM) teknolojisine sahip yazıcılarda malzeme olarak termoplastik filament (PLA, ABS vb.) kullanılmaktadır. FDM üretim yöntemini kullanan yazıların çalışma prensibi, üretilecek parça .stl modeli yazılım vasıtasıyla katmanlarına ayrılarak, tezgahın üretim yapabilmesi için gerekli G kodlarını elde edilir. Tezgaha G kodları yüklendikten sonra ekstrüder yardımıyla termoplastik malzeme belli bir sıcaklığa çıkartılır. Aynı süreçte de üretim tablası malzemenin daha iyi tutunabilmesi ve çarpılma olmaması için belli bir sıcaklığa çıkartılır. Ekstrüder ve üretim tablası gerekli sıcaklığa ulaştıktan sonra, ekstrüderin bağlı olduğu hareket iletim sistemi, ekstrüderi katman kalınlığı kadar Z ekseninde yükseltir. Gerekli katman kalınlığına erişildikten sonra, ekstrüder, üretilecek parçanın kesit alanının XY düzlemindeki şekline göre hareket eder. İşlem her katmanda, parça elde edilinceye kadar tekrarlanır. Üretimde, parça geometrisine göre destek yapılarının kullanılması gerekebilir.

Merkezimizde, Tripedia firmasının Tribot markasıyla ürettiği Mercury modelli masaüstü 3 boyutlu plastik yazıcısı bulunmaktadır. Yazıcımızın üretim hacmi, 200x200x220 mm şeklindedir. 0,4 mm nozzle çapı ile 100-300 mikron katman kalınlığına sahip parçalar üretebilmektedir.  Yazıcımız hammadde olarak PLA, ABS, PET-G ve FLEX malzemelerini ile üretim yapabilmektedir.

Merkezimizde yer alacak masaüstü 3 boyutlu plastik yazıcı ile ön prototipleme işlemi ve firmalarımızın tasarım ve prototipleme öncesinde elde edecekleri ürünlerin ön gösteriminin yapılması hedeflenmektedir. Bunların haricinde KOBİ’lerimize, masaüstü 3 boyutlu plastik yazıcıyla ihtiyaç duydukları her türlü yardımı vermeyi hedeflemekteyiz.